RELACJE INWESTORSKIE

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BoomBit S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 roku („ZWZ”).

Spółka informuje, iż w ramach obrad ZWZ odstąpiono od rozpatrzenia dwóch punktów planowanego porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz podjęcia uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej oraz podjęto, odpowiednio, uchwałę w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz uchwałę w sprawie odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. Ponadto, podczas obrad ZWZ nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów.