RELACJE INWESTORSKIE

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 10 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2022 roku („ZWZ”).

Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte, oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z uchwał.

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We’d also like to set analytics cookies that help us make improvements by measuring how you use the site. These will be set only if you accept.

For more detailed information about the cookies we use, see our Cookies policy.