RELACJE INWESTORSKIE

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd Spółki BoomBit S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2019 roku („ZWZ”). Spółka informuje, iż w ramach obrad ZWZ odstąpiono od rozpatrzenia dwóch punktów planowanego porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz podjęcia uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej oraz podjęto, odpowiednio, uchwałę w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej oraz
ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz uchwałę w sprawie odstąpienia od wyboru członków
Komisji Skrutacyjnej.

Ponadto Spółka informuje, że do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał podjętych przez ZWZ.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, tj.:

  • jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
  • skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
  • sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018;
  • sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;
  • wniosków ocen Rady Nadzorczej Spółki dotyczących jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy;
  • regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;

Spółka informuje, iż zostały one opublikowane w dniu 23 maja 2019 roku w ramach raportu bieżącego nr 9/2019

Nasze wykorzystanie plików cookies
Ustawienia ciastek
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona działała poprawnie. Chcielibyśmy również poprosić o zgodę na analityczne pliki cookie, które pomagają nam w wprowadzaniu ulepszeń poprzez pomiar sposobu korzystania z strony internetowej. Zostaną one ustawione tylko wtedy, gdy je zaakceptujesz. Więcej szczegółowych informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają zapewnienie podstawowych funkcjonalności dla strony internetowej, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność dla użytkowników. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to się wiązać z brakiem poprawności funkcjonowania strony internetowej.
Chcielibyśmy ustawić pliki cookies Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak korzystają z niej użytkownicy. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Więcej informacji na temat działania tych plików cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Zobacz jak wykorzystywane są pliki cookies: Jak Google używa danych z witryn i aplikacji
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek