RELACJE INWESTORSKIE

Group structure
Group structure

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 21 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2023 roku („ZWZ”).

ZWZ postanowiło odstąpić od głosowania w sprawie uchwały:

  1. nr 19 w sprawie zmiany uchwały nr 6 walnego zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki objętej pierwotnie nr 13 porządku obrad,
  2. nr 20 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej objętej pierwotnie nr 14 porządku obrad.

Wszystkie uchwały, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte, nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z uchwał.