RELACJE INWESTORSKIE

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2021 roku („ZWZ”).

Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte, oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z uchwał