RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit auditor
BoomBit auditor

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 sierpnia 2023 r.

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 sierpnia 2023 r. co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:

  1. ATM Grupa S.A. posiadała 4.000.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.000.000 głosów, co stanowiło 34,40% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 30,71%% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  2. We Are One Ltd. posiadała 3.725.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 5.725.000 głosów, co stanowiło 32,82% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 29,30% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  3. Marcin Olejarz posiadał 1.867.850 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.867.850 głosów, co stanowiło 16,44% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 14,68 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
  4. Karolina Szablewska-Olejarz posiadała 1.838.839 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.838.839 głosów, co stanowiło 16,28% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 14,53% ogólnej liczby głosów w Spółce.