RELACJE INWESTORSKIE

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 kwietnia 2022 r.

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 kwietnia 2022 r. co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:

  1. ATM Grupa S.A. posiadała 4.000.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.000.000 głosów, co stanowiło 34,43% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 30,77% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  2. We Are One Ltd. posiadała 3.725.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 5.725.000 głosów, co stanowiło 32,85% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 29,35% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  3. Marcin Olejarz posiadał 1.865.089 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.865.089 głosów, co stanowiło 16,43% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 14,69% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  4. Karolina Szablewska-Olejarz posiadała 1.838.839 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.838.839 głosów, co stanowiło 16,29% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 14,56% ogólnej liczby głosów w Spółce.