RELACJE INWESTORSKIE

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2022 r. co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:

  1. ATM Grupa S.A. posiadała 4.000.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.000.000 głosów, co stanowiło 34,43% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 30,77% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  2. We Are One Ltd. posiadała 3.725.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 5.725.000 głosów, co stanowiło 32,85% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 29,36% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  3. Marcin Olejarz posiadał 1.865.089 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.865.089 głosów, co stanowiło 16,44% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 14,69% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  4. Karolina Szablewska-Olejarz posiadała 1.838.839 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.838.839 głosów, co stanowiło 16,29% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 14,56% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We’d also like to set analytics cookies that help us make improvements by measuring how you use the site. These will be set only if you accept.

For more detailed information about the cookies we use, see our Cookies policy.