RELACJE INWESTORSKIE

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2021 r

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2021 r. co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:

  1. ATM Grupa S.A. posiadała 4.000.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.000.000 głosów, co stanowiło 38,90% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 30,90% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  2. We Are One Ltd. posiadała 3.725.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 5.725.000 głosów, co stanowiło 37,12% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 29,48% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  3. Marcin Olejarz posiadał 1.862.500 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.862.500 głosów, co stanowiło 18,56% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 14,74% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  4. Karolina Szablewska-Olejarz posiadała 835.931 akcji Spółki, z których przysługiwało 835.931 głosów, co stanowiło 5,42% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 4,30% ogólnej liczby głosów w Spółce.