RELACJE INWESTORSKIE

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 r. co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:

  1. ATM Grupa S.A. posiadała 4.000.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.000.000 głosów, co stanowiło 38,16% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 30,90% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  2. We Are One Ltd. posiadała 3.725.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 5.725.000 głosów, co stanowiło 36,41% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 29,48% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  3. Karolina Szablewska-Olejarz posiadała 1.000.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.000.000 głosów, co stanowiło 12,72% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 10,30% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  4. Marcin Olejarz posiadał 1.000.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.000.000 głosów, co stanowiło 12,72% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 10,30% ogólnej liczby głosów w Spółce.