RELACJE INWESTORSKIE

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ BoomBit S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623)

Zarząd Spółki BoomBit S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co
najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 19 czerwca 2019 roku
(„ZWZ”):

  • Karolina Szablewska-Olejarz: liczba głosów: 2.862.500, tj., po zaokrągleniu, 16,40% głosów na ZWZ. Powyższe akcje stanowią, po zaokrągleniu, 14,83% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  • Marcin Olejarz: liczba głosów 2.862.500, tj., po zaokrągleniu 16,40% głosów na ZWZ. Powyższe akcje stanowią, po zaokrągleniu, 14,83% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  • ATM Grupa S.A.: liczba głosów: 6.000.000, tj., po zaokrągleniu 34,38% głosów na ZWZ. Powyższe akcje stanowią, po zaokrągleniu, 31,09% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  • We Are One Ltd: liczba głosów: 5.725.000, tj., po zaokrągleniu 32,81% głosów na ZWZ. Powyższe akcje stanowią, po zaokrągleniu, 29,66% ogólnej liczby głosów w Spółce