RELACJE INWESTORSKIE

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji Spółki serii C oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Spółki serii B i C

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki BoomBit S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 487/2019, w której Zarząd GPW wyznaczył dzień 7 czerwca 2019 r. jako ostatni dzień notowania 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLBMBIT00036”.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 r. Zarząd GPW podjął uchwałę nr 488/2019, w której Zarząd GPW postanawia, że z dniem 10 czerwca 2019 r. zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych serii B na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez KDPW kodem „PLBMBIT00010”.

Dodatkowo Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 10 czerwca 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych serii C na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda pod warunkiem dokonania przez KDPW najpóźniej do 10 czerwca 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLBMBIT00010”.

Podstawa prawna szczegółowa: §17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nasze wykorzystanie plików cookies
Ustawienia ciastek
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona działała poprawnie. Chcielibyśmy również poprosić o zgodę na analityczne pliki cookie, które pomagają nam w wprowadzaniu ulepszeń poprzez pomiar sposobu korzystania z strony internetowej. Zostaną one ustawione tylko wtedy, gdy je zaakceptujesz. Więcej szczegółowych informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają zapewnienie podstawowych funkcjonalności dla strony internetowej, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność dla użytkowników. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to się wiązać z brakiem poprawności funkcjonowania strony internetowej.
Chcielibyśmy ustawić pliki cookies Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak korzystają z niej użytkownicy. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Więcej informacji na temat działania tych plików cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Zobacz jak wykorzystywane są pliki cookies: Jak Google używa danych z witryn i aplikacji
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek