RELACJE INWESTORSKIE

Zawarcie drugiego aneksu do dokumentu term sheet dotyczącego nabycia przez inwestora instytucjonalnego części posiadanych przez Emitenta udziałów w SuperScale sp. z o.o. oraz pozyskania finansowania dla tej spółki

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zawarcia dokumentu term sheet dotyczącego wstępnych warunków inwestycji w SuperScale sp. z o.o przez zewnętrznych inwestorów („Term sheet”) oraz ESPI nr 20/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia pierwszego aneksu do dokumentu term sheet (“Aneks 1”), Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 31 lipca 2020 r. zawarto drugi aneks do dokumentu Terms sheet w zakresie przedłużenia terminu na zrealizowanie jego postanowień i zawarcia docelowej umowy inwestycyjnej („Aneks 2”). Na mocy Aneksu 1 strony ustaliły, że założenia, o których mowa w Term Sheet mają być zrealizowane do 31 lipca 2020 r., na mocy Aneksu 2 termin ten został przedłużony do dnia 14 sierpnia 2020 r. Strony zobowiązały się do zachowania wyłączności negocjacji do dnia 14 sierpnia 2020 r. Pozostałe istotne warunki Term sheet nie uległy zmianie.