RELACJE INWESTORSKIE

Car driving school simulator

Zawarcie umowy dotyczącej usług mediacji reklamowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 30 października 2022 r. Spółka zawarła umowę z ironSource Mobile Ltd z siedzibą w Tel Awiw („Umowa”). Przedmiotem Umowy są usługi mediacji reklamowych dla aktualnych mobilnych gier, dla których Spółka oraz podmioty kontrolowane pośrednio lub bezpośrednio przez Emitenta są wydawcami, a także przyszłych gier wydanych w okresie obowiązywania Umowy na platformach iOS oraz android przez ww. podmioty.

Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. Umowa nie dotyczy gier mobilnych, które nie są wydawane przez Emitenta oraz podmioty kontrolowane pośrednio lub bezpośrednio przez Emitenta oraz gier stworzonych i/lub utrzymywanych w dowolnej technologii blockchain.

Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. W związku z realizacją Umowy Emitent otrzyma jednorazową płatność (“Opłata integracyjna”). Kwota Opłaty integracyjnej przekracza 10% przychodów wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za I półrocze 2022 roku. W zamian za Opłatę integracyjną Emitent zobowiązuje się utrzymywać określony % przychodów uzyskiwanych z reklam za pośrednictwem mediacji ironSource Mobile Ltd (“Przychody Reklamowe”) minimum przez okres 24 miesięcy licząc od momentu osiągnięcia określonego w Umowie % Przychodów Reklamowych (“Wymagany Okres”).

Emitent zobowiązał się do rozpoczęcia i zakończenia procesu integracji z SDK (software development kit) ironSource Mobile Ltd w możliwie najkrótszym czasie od daty wejścia w życie Umowy, przy czym nie później niż do 1 marca 2023 r. Opłata integracyjna zostanie uiszczona niezwłocznie po zawarciu Umowy. W przypadku niespełnienia warunków Umowy przez Emitenta, Opłata integracyjna będzie podlegała zwrotowi proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których Emitent nie spełniał warunków Umowy w trakcie Wymaganego Okresu.

Nasze wykorzystanie plików cookies
Ustawienia ciastek
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona działała poprawnie. Chcielibyśmy również poprosić o zgodę na analityczne pliki cookie, które pomagają nam w wprowadzaniu ulepszeń poprzez pomiar sposobu korzystania z strony internetowej. Zostaną one ustawione tylko wtedy, gdy je zaakceptujesz. Więcej szczegółowych informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają zapewnienie podstawowych funkcjonalności dla strony internetowej, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność dla użytkowników. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to się wiązać z brakiem poprawności funkcjonowania strony internetowej.
Chcielibyśmy ustawić pliki cookies Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak korzystają z niej użytkownicy. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Więcej informacji na temat działania tych plików cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Zobacz jak wykorzystywane są pliki cookies: Jak Google używa danych z witryn i aplikacji
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek