RELACJE INWESTORSKIE

Boombit raporty m
Boombit raporty

Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2023 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, tj. We Are One Ltd. („Akcjonariusz”) działającego na podstawie art. 401§ 4 KSH, treść projektu uchwały dotyczącej punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 r. – „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.”

Zgłoszona przez Akcjonariusza treść projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.