RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit calendar
BoomBit calendar

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając na postawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych informuje o wprowadzeniu zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 24 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00, które odbędzie się w Gdańsku, pod adresem: ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1/27, 80-560 Gdańsk („ZWZ”)

Zmiana została dokonana na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. ATM Grupa S.A., która w dniu 3 czerwca 2024 r. złożyła wniosek o umieszczenie w porządku obrad ZWZ uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki („Wniosek”).

Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu Wniosek zawierający projekt uchwały.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad ZWZ, uwzględniający zmianę wprowadzoną na żądanie ww. akcjonariusza. Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad po dotychczasowym punkcie 13, nowy punkt oznaczony numerem 14 (o tytule: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki BoomBit S.A.”)

Po wprowadzeniu zmiany porządek obrad ZWZ obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2023 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

11. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków rady nadzorczej Spółki na nową kadencję.

13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki BoomBit S.A.

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Nasze wykorzystanie plików cookies
Ustawienia ciastek
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona działała poprawnie. Chcielibyśmy również poprosić o zgodę na analityczne pliki cookie, które pomagają nam w wprowadzaniu ulepszeń poprzez pomiar sposobu korzystania z strony internetowej. Zostaną one ustawione tylko wtedy, gdy je zaakceptujesz. Więcej szczegółowych informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają zapewnienie podstawowych funkcjonalności dla strony internetowej, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność dla użytkowników. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to się wiązać z brakiem poprawności funkcjonowania strony internetowej.
Chcielibyśmy ustawić pliki cookies Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak korzystają z niej użytkownicy. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Więcej informacji na temat działania tych plików cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Zobacz jak wykorzystywane są pliki cookies: Jak Google używa danych z witryn i aplikacji
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek