RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit dividend history
BoomBit dividend history

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok, którego publikacja zgodnie z raportem bieżącym ESPI nr 3/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2023 r., miała nastąpić w dniu 24 kwietnia 2023 r.

Nowy termin publikacji przedmiotowego raportu został wyznaczony na dzień 20 kwietnia 2023 r.