RELACJE INWESTORSKIE

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 r

Postawa prawna wybierana w ESPI: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2020 opublikowanego w dniu 28 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r., informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 r., którego publikacja pierwotnie została zaplanowana na dzień
25 września 2020 r. Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 22 września 2020 r.