RELACJE INWESTORSKIE

Zmiany w Zarządzie Spółki

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 października 2019 r. dotychczasowy Wiceprezes Zarządu Spółki – Pan Paweł Tobiasz, z przyczyn osobistych złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 1 października 2019 r.

Wobec powyższego, na posiedzeniu w dniu 1 października 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki w osobie Pana Marka Pertkiewicza ze skutkiem na dzień podjęcia uchwały.

Pan Marek Pertkiewicz ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności Ekonomika Przedsiębiorstw, a następnie Studium Podyplomowe Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studium Podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył wiele kursów i szkoleń zakresu rachunkowości, finansów i podatków, zdobył uprawnienia biegłego rewidenta.

Pan Marek Pertkiewicz posiada duże doświadczenie w zakresie zarządzania finansami. W swojej dotychczasowej karierze był odpowiedzialny m.in. za tworzenie i rozwój procesów sprawozdawczości finansowej i zarządczej oraz kreowanie i wdrażanie polityki podatkowej. Nadzorował obszar zarządzania płynnością finansową, uczestniczył w procesach pozyskiwania finansowania dłużnego oraz IPO (pierwsza oferta publiczna), a także w projektach optymalizacyjnych w spółkach i grupach kapitałowych.

Pan Marek Pertkiewicz od dnia 01.12.2018 r. jest Dyrektorem Finansowym Spółki.

W latach 2011-2017 pełnił funkcje dyrektorskie w ENERGA S.A., gdzie odpowiadał za wybrane obszary zarządzania finansami oraz zasiadał w zarządach jej spółek zależnych.

Następnie w latach 2017-2018 pełnił rolę dyrektora finansowego oraz członka zarządu w VTS sp. z o.o., europejskiego lidera w branży HVAC.

Pan Marek Pertkiewicz oświadczył, iż nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Spółki działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nasze wykorzystanie plików cookies
Ustawienia ciastek
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona działała poprawnie. Chcielibyśmy również poprosić o zgodę na analityczne pliki cookie, które pomagają nam w wprowadzaniu ulepszeń poprzez pomiar sposobu korzystania z strony internetowej. Zostaną one ustawione tylko wtedy, gdy je zaakceptujesz. Więcej szczegółowych informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają zapewnienie podstawowych funkcjonalności dla strony internetowej, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność dla użytkowników. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to się wiązać z brakiem poprawności funkcjonowania strony internetowej.
Chcielibyśmy ustawić pliki cookies Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak korzystają z niej użytkownicy. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Więcej informacji na temat działania tych plików cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Zobacz jak wykorzystywane są pliki cookies: Jak Google używa danych z witryn i aplikacji
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek