RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit dividend history
BoomBit dividend history

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. na dzień 16 sierpnia 2023 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. _”Spółka”_ działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402_1_ oraz 402_2_ Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 16 sierpnia 2023 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Gdańsku, pod adresem: ul. Pomorska 19A, 80-333 Gdańsk.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.