RELACJE INWESTORSKIE

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. na dzień 10 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. na dzień 10 czerwca 2022 roku

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 10 czerwca 2022 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1/27, 80-560 Gdańsk.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.