RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit documents
BoomBit documents

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. na dzień 21 czerwca 2023 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 21 czerwca 2023 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Gdyni, pod adresem: ul. Olimpijska 2, Gdynia (81-538).

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.