RELACJE INWESTORSKIE

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 roku

Postawa prawna wybierana w ESPI: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 27 sierpnia 2020 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się przy ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk (Budynek C, sala ABC).

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał i załącznikiem.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Spółka zwraca uwagę akcjonariuszy, na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: office@boombit.com.