RELACJE INWESTORSKIE

Zwolnienie z długu przez akcjonariuszy

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 17 MAR

Zarząd Spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 29 maja 2019 roku Spółka zawarła umowy z: Panią Karoliną Szablewską-Olejarz, Panem Marcinem Olejarzem, spółką ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz spółką We Are One Ltd z siedzibą w Larnace, Cypr, na podstawie których akcjonariusze (wspólnicy poprzednika prawnego Spółki – spółki Aidem Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku) dokonali zwolnienia Spółki z długu obejmującego wypłatę przez Spółkę dywidendy za rok 2017 na rzecz wskazanych akcjonariuszy w łącznej kwocie równej 1.680.000,00 PLN.

Zobowiązanie Spółki do wypłaty dywidendy wynikało z uchwały nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aidem Media Sp. z o.o. (poprzednika prawnego Spółki) z dnia 17 maja 2018 roku.