RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit group
BoomBit group

Wyniki finansowe Grupy BoomBit za 2022 r.

BoomBit, międzynarodowy producent i wydawca gier mobilnych podsumowuje wyniki i osiągnięcia w 2022:

  • 294 mln PLN przychodów (+23% r/r) i 270,4 mln pobrań w 2022
  • 72,3 mln PLN przychodów i 54,9 mln pobrań w Q4 2022
  • 18,4 mln PLN skorygowanego zysku netto w segmencie gier mobilnych, o 11% więcej od 16,5 mln PLN w 2021
  • 45 mln PLN środków pieniężnych na koniec grudnia 2022
  • rozwój projektów blockchain

Rok 2022 to dla Grupy BoomBit przede wszystkim rosnąca skala działalności, wyższe przychody z gier mobilnych oraz wejście w projekty blockchain poprzez BoomLand i PlayEmber. Nasze wyniki pokazujemy teraz w podziale na te dwa segmenty, żeby pokazać skalę dotychczasowych inwestycji i wpływu na wyniki i w celu umożliwienia porównywalności danych dotyczących gier mobilnych. Przychody wyniosły 294 mln PLN, a skorygowany wynik netto samego segmentu gry mobilne za rok 2022 18,4 mln PLN, czyli ponad 11% więcej niż rok wcześniej. W 2021 roku nasza działalność nie obejmowała jeszcze segmentu blockchain, którego rozwój obciążył w 2022 roku wyniki na poziomie skorygowanego zysku netto i EBITDA kwotą 7 mln PLN. Z punktu widzenia naszych akcjonariuszy do najważniejszych wydarzeń trzeba też zaliczyć wypłatę 10,7 mln PLN dywidendy za 2021 rok oraz 3,8 mln PLN zaliczki za 2022 rok. Zamierzamy się konsekwentnie rozwijać wraz z rosnącym rynkiem gier oraz wykorzystywać nowe pojawiające się możliwości i perspektywiczne inicjatywy, dzięki którym przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia, możliwa będzie dalsza dywersyfikacja i rozwój działalności, pozwalających nam w przyszłości na wypłatę kolejnych dywidend. W ciągu ostatnich miesięcy osiągnęliśmy wiele kamieni milowych dotyczących długo wyczekiwanej pierwszej gry BoomLand, czyli Hunters On-Chain, która już jest dużym wydarzeniem w branży, a pełna premiera gry dopiero przed nami.

Marcin Olejarz Prezes Zarządu BoomBit S.A.
Marcin Olejarz, CEO BoomBit

W 2022 roku przychody Grupy wyniosły 294,0 mln PLN i były o ponad 22% wyższe niż w roku poprzednim. Głównym motorem tego wzrostu były wyższe o 58% przychody z gier Mid-Core i Casual, które zarobiły w minionym roku 132 mln PLN, a ich udział w łącznych przychodach wyniósł około 45%. Za wzrost Mid-Corów odpowiadają przede wszystkim Hunt Royale oraz Darts Club, cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem graczy. Hunt Royale, który w każdym z ostatnich 12 miesięcy był najlepiej zarabiającym tytułem z portfolio, w 2022 roku wypracował prawie 81 mln PLN, a znajdujący się na drugim miejscu Darts Club 22,5 mln PLN. 55% przychodów pochodziło z gier Hyper-Casual, które wygenerowały 162 mln PLN. Łącznie aż 7 tytułów zanotowało wynik powyżej 10 mln PLN przychodów, w tym m.in. dwie wydane w 2022 roku gry Hyper-Casual: Dog Life Simulator i Falling Art Ragdoll Simulator.

Skorygowany wynik netto za rok 2022 wyniósł 11,4 mln PLN, a skorygowana EBITDA była na poziomie 24 mln PL. Z uwagi na rosnące przychody z gier mobilnych oraz wejście w projekty blockchain Grupa BoomBit począwszy od raportu za 2022 r. wprowadziła podział segmentowy na te dwa obszary działalności. W poprzednim roku działalność nie obejmowała jeszcze segmentu blockchain. Porównywalny skorygowany wynik netto samego segmentu gry mobilne za rok 2022 wyniósł 18,4 mln PLN, czyli ponad 11% więcej niż w 2021 roku, a skorygowana EBITDA wyniosła 31,0 mln, czyli ok. 6% mniej niż w roku poprzednim. Saldo środków pieniężnych na koniec roku wyniosło 45 mln PLN, czyli ponad 11,5 mln PLN więcej niż na koniec poprzedniego kwartału i na koniec 2021 roku, kiedy wynosiło ok. 33,5 mln PLN.