RELACJE INWESTORSKIE

BoomBit calendar
BoomBit calendar

Wyniki finansowe Grupy BoomBit za 2023 rok

  • 245,5 mln PLN przychodów ze sprzedaży (-16% r/r), w tym:
    237,7 mln PLN z gier mobilnych i 7,8 mln PLN z projektów blockchain.
  • 9,5 mln PLN skonsolidowanego zysku netto i 15,8 mln PLN EBITDA
  • 10% wzrost przychodów gier Mid-Core i Casual
  • Bogaty plan wydawniczy gier MId-Core w 2024
  • Rozwój BoomBit Services i joint venture Mobile Esport.

Motorem naszego wzrostu w poprzednich latach oraz jednym z fundamentów rozwoju zawsze była dywersyfikacja źródeł przychodów i dostosowywanie się do aktualnej sytuacji rynkowej. Pogorszenie koniunktury w reklamie mobilnej w 2022 roku, a tym samym niższa dochodowość kampanii marketingowych sprawiło, że zdecydowaliśmy się mocniej postawić na rozwój produkcji i działalności wydawniczej gier Mid-Core i Casual. Intensywnie rozszerzamy nasz pipeline, co zaowocowało nawiązaniem współpracy z kilkoma doświadczonymi studiami, posiadającymi interesujące produkty na zaawansowanym etapie przygotowania. Rok 2023 zakończyliśmy wynikami słabszymi niż w roku poprzednim, ale był to dla nas ważny okres pod względem operacyjnym, dzięki czemu, 2024 zapowiada się rekordowo bogaty w premiery. W naszym planie wydawniczym na 2024 jest obecnie łącznie ponad 10 tytułów oraz największy z dotychczasowych update Hunt Royale, czyli najbardziej dochodowej gry w historii Grupy BoomBit. Większe skupienie na grach Midcore i Casual nie oznacza, że będziemy wygaszać naszą działalność w segmencie Hyper-Casual. Te gry nadal pozostają naszym ważnym źródłem przychodów i szczególnie cieszy nas poprawa ich wyników ostatnim kwartale 2023 roku oraz na początku bieżącego roku.

Marcin Olejarz Prezes Zarządu BoomBit S.A.
Marcin Olejarz, CEO BoomBit

Grupa BoomBit miała w 2023 roku 245,5 mln PLN przychodów, czyli o 16% mniej od 294 mln PLN w roku poprzednim. Przychody z gier mobilnych wyniosły 237,7 mln PLN przychodów z gier i były o 19% niższe r/r, na co wpływ miały  niższe o 43% przychody z gier Hyper-Casual, co wynikało z obserwowanego na rynku spadku dochodowości na rynku reklamy mobilnej. W tym samym czasie stabilne źródło przychodów Grupy stanowiły flagowe, cieszące się stałym zainteresowaniem graczy tytuły Mid-Core: Hunt Royale (75,5 mln PLN), Darts Club (29,7 mln PLN) oraz Car Driving School Simulator (12,6 mln PLN). Przychody z gier Mid-Core i Casual wzrosły w 2023 roku łącznie o 10% do 145,5 mln PLN.

Rezultatem intensywnego rozwoju działalności wydawniczej gier Mid-Core i Casual rozpoczętego w minionym roku jest bogaty pipeline wydawniczy na 2024 rok obejmujący ponad 10 gier. Wśród najważniejszych tytułów, które Grupa planuje wydać w tym roku są m.in. Dawn of Ages, Loot Heroes, Train King Tycoon, a także ulepszon wersja gry Hero Legacy, oraz tytuły własne, takie jak wydana już w kwietniu Bowling Club, czy Clash of Destiny, czyli nowa gra twórcy Hunt Royale.

Na wyniki Grupy, pozytywny wpływ miała wycena do wartości godziwej udziałów w spółce SuperScale s.r.o., co skutkowało przeszacowaniem ich wartości w górę o ok. 10 mln zł. Z kolei, negatywnie na wynikach odbiła się aprecjacja PLN względem innych walut. Po wyeliminowaniu wpływu zdarzeń o charakterze jednorazowym skonsolidowana skorygowana EBITDA w 2023 roku wyniosła 18,9 mln PLN, zaś skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 4,8 mln PLN. W samym segmencie gier mobilnych, wyniki te wyniosły odpowiednio 20,4 mln PLN skorygowanej EBITDA i 7,3 mln PLN skorygowanego zysku netto. Segment blockchain poprawił swoje wyniki i miał  -2,8 mln PLN wyniku netto oraz -1,6 mln PLN skorygowanej EBITDA.

Miniony rok to także dalszy rozwój drugiego z segmentów naszej działalności - projektów blockchain. Aktywne prowadzenie dwóch różnych projektów w obszarze web3 przez nasze spółki, BoomLand i PlayEmber, zaowocowało w 2023 roku rozpoznaniem przychodów w wysokości 7,8 mln PLN. Segment blockchain w dalszym ciągu generuje znaczne koszty, stąd jego negatywny wpływ na wyniki Grupy jest zauważalny, ale też istotnie mniejszy niż w 2022 roku. Plany na rok 2024 przewidują w szczególności wylistowanie tokenu $BOOM na zdecentralizowanej giełdzie krypto oraz emisję tokenu $EMBR .

Marcin Olejarz Prezes Zarządu BoomBit S.A.
Marcin Olejarz, CEO BoomBit

W 2023 roku Grupa zaczęła osiągać przychody z segmentu projektów blockchain, które wyniosły 7,8 mln PLN. Przychody pochodziły ze sprzedanych przez BoomLand NFT do gry Hunters on Chain na kwotę 1,3 mln PLN oraz przychodów ze sprzedaży tokenów $BOOM z tytułu zawartych uprzednio umów SAFT na kwotę 3,8 mln PLN. Ponadto PlayEmber otrzymał łącznie 2,7 mln PLN z grantów od Fundacji NEAR. Kolejny kamień milowy został zrealizowany przez PlayEmber w styczniu 2024 r. co skutkowało rozpoznaniem przychodu na poziomie 1,8 mln PLN. Uwzględniając stały grant wynikający z umowy z siecią Immutable, który od lutego 2024 r. otrzymuje BoomLand, w pierwszym kwartale 2024 r. Grupa miała 2,9 mln PLN przychodów z projektów blockchain. W całym 2023 roku koszty projektów blockchain wyniosły 14,2 mln PLN, czyli 34% więcej niż w roku poprzednim, z czego 9,5 mln zł zostało ujęte w rachunku zysków i strat.

W ramach nowych inicjatyw zapoczątkowanych w 2023 r. i przewidzianych do dalszego rozwoju w 2024 roku planowana jest dalsza komercjalizacja autorskich narzędzi oraz rozwój modułu cross-promo, pozwalającego na wzajemne reklamowanie gier Grupy BoomBit oraz gier jej partnerów. Założone w 2023 roku joint venture Mobile Esports, które rozwija platformę free-to-play, oferującą użytkownikom uczestnictwo w rozgrywkach z rzeczywistymi nagrodami także może stać się interesującym, alternatywnym kanałem pozyskiwania użytkowników.

Nasze wykorzystanie plików cookies
Ustawienia ciastek
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona działała poprawnie. Chcielibyśmy również poprosić o zgodę na analityczne pliki cookie, które pomagają nam w wprowadzaniu ulepszeń poprzez pomiar sposobu korzystania z strony internetowej. Zostaną one ustawione tylko wtedy, gdy je zaakceptujesz. Więcej szczegółowych informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają zapewnienie podstawowych funkcjonalności dla strony internetowej, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność dla użytkowników. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to się wiązać z brakiem poprawności funkcjonowania strony internetowej.
Chcielibyśmy ustawić pliki cookies Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak korzystają z niej użytkownicy. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Więcej informacji na temat działania tych plików cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Zobacz jak wykorzystywane są pliki cookies: Jak Google używa danych z witryn i aplikacji
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek