RELACJE INWESTORSKIE

Group structure
Group structure

Wyniki finansowe Grupy BoomBit za H1 2023

BoomBit, międzynarodowy producent i wydawca gier mobilnych podsumowuje wyniki i osiągnięcia w H1 2023:

  • 128,2 mln PLN przychodów (-13% r/r) i 91,5 mln pobrań w H1 2023
  • 11,9 mln PLN zysku netto w segmencie gier mobilnych i -4,7 wyniku netto w segmencie blockchain
  • 46,7 mln PLN środków pieniężnych na 30 czerwca 2023
  • 7 podpisanych umów wydawniczych na gry Mid-Core i Casual

Pierwsze półrocze 2023 roku to okres zmian, zarówno na rynku gier mobilnych jak i w Grupie BoomBit. Rynkowo okres ten naznaczony jest pogorszeniem koniunktury w reklamie mobilnej, która przełożyła się na niższą dochodowość prowadzonych przez nas kampanii marketingowych, a także coraz wyższym progiem wejścia dla nowych gier, zwłaszcza tych opartych wyłącznie na reklamach. Z kolei dla naszej Grupy, ostatnie półrocze oznaczało zmianę akcentów - z producenta i wydawcy gier z segmentu Hyper-Casual mocniej przechodzimy na gry Casual oraz Mid-Core. Intensywnie rozwijamy też naszą działalność wydawniczą w tym segmencie, czego potwierdzeniem jest podpisanie 7 umów wydawniczych z zewnętrznymi partnerami, a ponadto wiele gier jest obecnie w fazie testów. Z nowych inicjatyw, w które ostatnio się zaangażowaliśmy, należy wspomnieć, że podjęliśmy działania w kierunku komercjalizacji kilku z naszych autorskich narzędzi z zakresu BI, wsparcia procesu User Acquisition czy tworzeniu kreacji marketingowych tzw. playable ads. Naszym najnowszym przedsięwzięciem w formule joint venture jest spółka Mobile Esports, twórca platformy free-to-play, oferującej użytkownikom uczestnictwo w rozgrywkach z rzeczywistymi nagrodami. Wierzymy, że będą one docelowo dobrym uzupełnieniem naszej dotychczasowej działalności oraz źródłem dodatkowych przychodów.

Marcin Olejarz Prezes Zarządu BoomBit S.A.
Marcin Olejarz, CEO BoomBit

W  pierwszym półroczu 2023 roku łączne przychody Grupy wyniosły 128,2 mln PLN i były o 13% niższe niż w roku poprzednim, kiedy wyniosły 148,1 mln PLN. Oprócz ponad 127,3 mln PLN przychodów z gier, Grupa BoomBIt zaraportowała przychody segmentu blockchain na poziomie 0,9 mln zł. Łączna kwota wydatków poniesionych w związku z ich realizacją wyniosła w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2023 roku 7,7 mln PLN (w porównaniu do 4,6 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego), z czego w rachunku zysków i strat ujęte zostało 4,9 mln PLN. Flagowy produkt tego segmentu, przygotowywany przez BoomLand Hunters On-Chain, zadebiutował w lipcu na MainNet sieci Polygon w trybie early access. Gra spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem graczy i zainteresowaniem w środowisku Web3, zaś jej wstępne KPI są bardzo obiecujące.W  czwartym kwartale bieżącego roku planowana jest emisja tokena $BOOM.

W  drugim kwartale istotny wpływ na wyniki Grupy miała wycena do wartości godziwej udziałów w spółce SuperScale s.r.o., w związku z zakończoną w czerwcu rundą finansową, w ramach której spółka pozyskała blisko 5 mln EUR. Skutkowało to przeszacowaniem wartości tych udziałów w górę o 10 mln PLN. Po wyeliminowaniu wpływu zdarzeń o charakterze jednorazowym, skonsolidowana skorygowana EBITDA w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła 6,4 mln PLN (-45% r/r), zaś skonsolidowany skorygowany wynik netto ukształtował się na poziomie -0,07 mln PLN. W samym segmencie gier mobilnych, wyniki te wyniosły odpowiednio 11,1 mln PLN EBITDA i 4,7 mln PLN zysku netto. Saldo środków pieniężnych na koniec czerwca 2023 wyniosło 46,7 mln PLN.

Najlepiej zarabiającymi tytułami w pierwszym półroczu 2023 roku były Hunt Royale (46,1 mln PLN) oraz Darts Club (14,7 mln PLN). W 2023 roku spółki Grupy BoomBit wydały łącznie 13 gier na platformach iOS, w tym 9 gier typu Hyper-Casual i 4 Mid-Core. W ostatnim czasie Grupa intensywnie rozwija portfolio gier Mid-Core i Casual oraz działalność wydawniczą w tym segmencie. W bieżącym roku podpisanych zostało już 7 umów wydawniczych, a wydanie pierwszych tytułów będących efektem tych kooperacji planowane jest na przełomie roku. Z wewnętrznych produkcji, duże nadzieje Grupa wiąże z wydaną we wrześniu grą Idle Farm, której pierwsze wyniki są bardzo obiecujące.