RELACJE INWESTORSKIE

Stunt truck jumping

Wyniki finansowe Grupy BoomBit za I-III kw. 2022 r.

BoomBit, międzynarodowy producent i wydawca gier mobilnych podsumowuje wyniki i osiągnięcia w Q1-Q3 2022:

  • 221,7 mln PLN przychodów (+30% r/r) i 215,5 mln pobrań w Q1-Q3 2022
  • 73,6 mln PLN przychodów i 72,6 mln pobrań w Q3 2022
  • 9,4 mln PLN skorygowanego zysku netto, o 28% mniej od 13,1 mln PLN w Q1-Q3 2021
  • 33,5 mln zł środków pieniężnych na koniec września 2022
  • 10,7 mln PLN dywidendy za 2021 wypłacone w lipcu 2022, planowana wypłata 3,8 mln PLN zaliczki na poczet dywidendy za 2022
  • 2,6 mln USD pozyskanych na rozwój projektów Play and Earn

Działalność Grupy BoomBit w dotychczasowych miesiącach bieżącego roku to przede wszystkim stabilne, wysokie przychody z gier oraz rozwój zarówno portfolio gier jak i nowych inicjatyw na które mocno liczymy i które w przyszłości mogą stanowić istotne uzupełnienie dotychczasowej działalności i osiąganych przez Grupę BoomBit wyników. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku nasze przychody wyniosły prawie 222 mln PLN, a pobrania przekroczyły 215 milionów. Wypracowaliśmy 20,5 mln PLN EBITDA, a skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 9,4 mln PLN. Działalność Grupy BoomBit w dotychczasowych miesiącach bieżącego roku to przede wszystkim stabilne, wysokie przychody z gier oraz rozwój zarówno portfolio gier jak i nowych inicjatyw na które mocno liczymy i które w przyszłości mogą stanowić istotne uzupełnienie dotychczasowej działalności i osiąganych przez Grupę BoomBit wyników. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku nasze przychody wyniosły prawie 222 mln PLN, a pobrania przekroczyły 215 milionów. Wypracowaliśmy 20,5 mln PLN EBITDA, a skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 9,4 mln PLN.

Marcin Olejarz Prezes Zarządu BoomBit S.A.
Marcin Olejarz, CEO BoomBit

Przychody Grupy BoomBit wyniosły 221,7 mln PLN i były o 30% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największe znaczenie dla tego wzrostu miały gry Mid-Core, których przychody były o około 71% wyższe niż rok temu. Hunt Royale i Darts Club były dwoma najlepiej zarabiającymi tytułami w pierwszych 9 miesiącach 2022 roku i wygenerowały ponad 74 mln PLN. Gry Hyper-Casual zarobiły ponad 125 mln PLN i stanowiły 57% wszystkich przychodów Grupy BoomBit. Najwyższe przychody spośród gier tego typu osiągnęły znane już graczom od wielu miesięcy Crazy Plane Landing, Construction Ramp Jumping oraz wydane w tym roku Dog Life Simulator i Falling Art Ragdoll Simulator. Ta ostatnia gra w trzecim kwartale tego roku ustępowała wynikiem jedynie niekwestionowanemu liderowi jakim jest Hunt Royale. Grupa cały czas się rozwija  i pracuje nad aktualizacjami swoich flagowych produktów z portfolio gier Hyper-Casual oraz Mid-Core i w najbliższych miesiącach planuje premierę kilku nowych, ciekawych tytułów.

W pierwszych trzech kwartałach Grupa BoomBit miała 20,5 mln PLN EBITDA, która była niższa o 20% w porównaniu z 25,7 mln PLN w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 9,4 mln PLN wobec 13,1 mln PLN rok wcześniej. W 2022 roku Grupa rozpoczęła prace nad projektami dotyczącymi gier w modelu Play-and-Earn, opartymi na technologii blockchain, które stanowią nowy, istotny obszar działalności Grupy. Z uwagi na intensywne działania i konieczność poniesienia wydatków na przygotowanie pierwszych tytułów, wyniki tego segmentu obciążyły zarówno EBITDA, jak i zysk netto kwotą ok. 4,4 mln PLN. Grupa kontynuuje intensywne prace zmierzające do wydania pierwszych projektów Play-and-Earn przygotowywanych przez BoomLand oraz  PlayEmber, czyli spółki celowe zlokalizowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W ostatnich miesiącach podpisane zostały bardzo istotne umowy partnerskie, a Grupa pozyskała finansowania na rozwój tych projektów w kwocie ok. 2,6 mln USD.

Saldo środków pieniężnych na koniec września 2022 roku wyniosło 33,5 mln PLN, czyli prawie tyle samo co na koniec 2021 roku i ok. 14% mniej niż na koniec czerwca. Stabilna sytuacja finansowa umożliwiła wypłatę dywidendy za rok 2021 w kwocie 10,7 mln PLN, co stanowi ponad 86% jednostkowego zysku netto za 2021 rok. W listopadzie Zarząd zdecydował o wypłacie 3,8 mln PLN zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok, która trafi do akcjonariuszy jeszcze w tym roku.