RELACJE INWESTORSKIE

Wyniki finansowe Grupy BoomBit za I kw. 2022 r.

BoomBit, wiodący producent i wydawca gier mobilnych podsumowuje Q1 2022:

  • 66,2 mln PLN przychodów z gier (+54% r/r) i 59,5 mln pobrań w Q1 2022
  • 2,3 mln zł skorygowanego zysku netto, spadek o 41% z 3,9 mln PLN w Q1 2021
  • Środki pieniężne wzrosły o 56% z 23,9 mln PLN na koniec marca 2021 do 37,3 mln PLN na koniec marca 2022
  • Rekomendacja zarządu do wypłaty 10,7 mln PLN dywidendy za 2021
  • BoomPick – nowa spółka Joint Venture
  • Dobre wyniki w kwietniu: 27,6 mln PLN przychodów z gier i 28,5 mln pobrań

W pierwszych miesiącach bieżącego roku, podobnie jak w rekordowym dla nas pod wieloma względami całym 2021 roku skupiliśmy się na dalszym rozwoju portfolio gier Grupy BoomBit i szukaliśmy nowych możliwości zwiększania i dywersyfikacji naszych przychodów. W okresie styczeń-marzec nasze przychody wzrosły o ponad 50% r/r i wypracowaliśmy 2,3 skorygowanego zysku netto. Wynik ten jest niższy o 41% w porównaniu do analogicznego kwartału w 2021 roku, na co wpłynęły nasze inwestycje w organiczny rozwój Grupy Kapitałowej oraz nowe inicjatywy, wśród których możemy zaliczyć rozwój BoomHits, nowe spółki Joint Venture (ADC Games, SkyLoft, BoomPick) oraz rozwój projektów Play And Earn. Wierzymy, że w dłuższym horyzoncie czasu te działania zaowocują poprawą wyników w przyszłości i są one korzystne dla naszych akcjonariuszy. W pierwszym kwartale 2022 roku najlepiej zarabiały Mid-Cory, czyli Hunt Royale i Darts Club, ale dobre przychody przyniosło kilkanaście tytułów z naszego silnego i dobrze zbalansowanego portfolio. Nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra, generujemy dodatnie przepływy pieniężne, o 56% r/r wzrosło saldo gotówki. Zdecydowaliśmy się rekomendować wypłatę dywidendy, która łącznie z wypłaconą już w listopadzie zaliczką wyniesie blisko 11 mln PLN. Operacyjnie cały czas się rozwijamy, w przygotowaniu mamy kolejne tytuły nad którymi pracujemy sami, a także w ramach BoomHits i spółek JV. W lutym działalność rozpoczął BoomPick, spółka Joint Venture, która będzie wydawała głównie gry typu merge. Duże nadzieje wiążemy z naszym nowym obszarem działalności, czyli projektami Play And Earn, które bazują na technologii blockchain.

Marcin Olejarz Prezes Zarządu BoomBit S.A.

Przychody Grupy BoomBit wyniosły ponad 66,2 mln PLN i były o 54% wyższe niż rok wcześniej. Motorem wzrostu przychodów były gry Mid-Core, a dwie główne gry z tego segmentu czyli Hunt Royale i Darts Club, wygenerowały odpowiednio 17,1 mln PLN oraz 8,0 mln PLN przychodów i były najlepiej zarabiającymi tytułami w pierwszym kwartale 2022 roku. Pięć najbardziej dochodowych gier stanowiło połowę wszystkich przychodów, zaś udział przychodów z gier Hyper-Casual wyniósł 50% tj. 33,1 mln PLN, podobnie jak gier łącznie z gier Mid-Core i Casual, co potwierdza, że portfolio gier Grupy BoomBit jest dobrze zdywersyfikowane. Łączna liczba pobrań w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 59,5 mln. Dotychczas w 2022 roku Grupa wydała Grupa wydała kilkanaście gier na platformy iOS i Android, przygotowanych w ramach wszystkich 3 filarów działalności Grupy (produkcja wewnętrzna, BoomHits i spółki JV), a najistotniejsze wydane w tym roku tytuły to Grass Master, Dog Life Simulator, Baseball Club, Try to Fly czy Train Ramp Jumping.

Zmiany w strukturze przychodów były widoczne także na poziomie kosztów w których wzrosło znaczenie gier MId-Core i Casual. W pierwszym kwartale 2022 roku łączna kwota wydatków poniesionych na User Acquisition i revshare oraz koszty prowizji platform dystrybucyjnych w segmencie gier hyper-casual wyniosła ok. 25 mln PLN, a gier Mid-Core i Casual 24 mln PLN. Szacunkowe wyniki za kwiecień w którym Grupa BoomBit miała 27,6 mln PLN przychodów i 28,5 mln pobrań, potwierdzają, że podejmowane działania wydawnicze i promocyjne z wykorzystaniem narzędzi do User Acquisition są dobrze przemyślane i skuteczne. Spółka pracuje nad aktualizacjami i marketingiem najbardziej perspektywicznych gier oraz uzupełnieniem portfolio o nowe tytuły.  

EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe wyniosła 6,0 mln PLN i była niższa o 27% w porównaniu do 8,2 mln PLN w analogicznym okresie 2021 roku, a skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 2,3 mln PLN, czyli o 41% mniej niż 3,9 mln PLN w roku poprzednim. Saldo środków pieniężnych na koniec marca 2022 roku wyniosło 37,3 mln PLN, czyli 12% niż na koniec roku 2021 i 56% więcej r/r. Z uwagi na stabilną sytuację finansową i dobre perspektywy zarząd rekomendował wypłatę dywidendy za rok 2021 w kwocie 10,7 mln PLN, co stanowi ponad 86% jednostkowego zysku netto za 2021 rok. Łączna kwota dywidendy uwzględnia 3,2 mln PLN zaliczki na poczet dywidendy, która została wypłacona w listopadzie 2021 roku.

Podstawową działalnością Grupy BoomBit jest produkcja i wydawanie gier mobilnych własnymi zasobami, a drugim filarem zewnętrzna działalność wydawnicza, za którą odpowiada BoomHits. Trzecim źródłem przychodów są spółki Joint Venture. Aktualnie Grupa BoomBit posiada cztery takie spółki: TapNice, SkyLoft, PlayEmber, oraz BoomPick, który został założony w lutym 2022 roku we współpracy z polskim studiem Cherrypick Games. Nowym obszarem działalności są gry Play and Earn, które bazują na technologii blockchain. Spółka widzi w nich wysoki alternatywny potencjał w porównaniu do tradycyjnych metod generowania przychodów takich jak reklamy czy mikropłatności.

Gry bazujące na technologii blockchain będą jednym z najmocniej rozwijających się segmentów rynku gier w przyszłości. Prace nad naszymi projektami Play and Earn, w tym przede wszystkim BoomLand idą zgodnie z oczekiwaniami. Największym wyzwaniem jest to żeby gry tego typu były atrakcyjne i łatwo dostępne dla jak największej grupy użytkowników. Chcemy, żeby to właśnie BoomLand stał się liderem rynku blockchain w przyszłości.

Hannibal Soares wiceprezes BoomBit S.A.

*W tym przychody z fazy soft launch, które zgodnie z polityką rachunkowości Grupy są kapitalizowane jako nakłady na prace rozwojowe

Our use of cookies

We use necessary cookies to make our site work. We’d also like to set analytics cookies that help us make improvements by measuring how you use the site. These will be set only if you accept.

For more detailed information about the cookies we use, see our Cookies policy.