RELACJE INWESTORSKIE

Wyniki finansowe Grupy BoomBit za I pół. 2022 r.

BoomBit, wiodący producent i wydawca gier mobilnych podsumowuje H1 2022:

  • 148,1 mln PLN przychodów z gier (+30% r/r) i 143 mln pobrań w H1 2022
  • Rekordowy Q2 2022 – 81,9 mln PLN przychodów z gier.
  • 5,0 mln zł skorygowanego zysku netto, spadek o 49% z 9,8 mln PLN w H1 2021
  • Środki pieniężne wzrosły o 38% z 28,3 mln PLN na koniec czerwca 2021 do 39 mln PLN na koniec czerwca 2022
  • 10,7 mln PLN dywidendy za 2021 wypłacone w lipcu 2022
  • Nowe inicjatywy – projekty Play and Earn i BoomPick

Najważniejszymi wydarzeniami w pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku były rekordowe przychody z gier, konsekwentny rozwój naszego portfolio oraz nowe inicjatywy w które bardzo mocno się zaangażowaliśmy które mają w przyszłości stanowić istotne uzupełnienie dotychczasowej działalności Grupy BoomBit. W drugim kwartale nasze przychody wyniosły 82 mln PLN, czyli 24% więcej niż w poprzednim kwartale i był to najlepszy wynik w naszej historii. W całym pierwszym półroczu przychody wzrosły o 30% do 148,1 mln PLN. Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk netto ukształtował się na poziomie 5 mln PLN i był niższy w porównaniu do 9,8 mln PLN w roku poprzednim. Miały na to wpływ m.in. intensywne działania i wydatki związane z nowym segmentem naszej działalności, czyli Play and Earn, które obciążyły wynik pierwszego półrocza na ok. 3,0 mln PLN. Prowadzimy obecnie dwa niezależne projekty w tym segmencie, które są realizowane przez nasze spółki celowe zlokalizowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wiążemy z nimi duże nadzieje - jesteśmy przekonani, że w przyszłości blockchain będzie istotnym elementem branży gamingowej.

Marcin Olejarz Prezes Zarządu BoomBit S.A.

 Nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra, generujemy dodatnie przepływ pieniężne, rośnie nam też saldo gotówki, które na koniec czerwca wyniosło ok. 39 mln PLN. To pozwoliło nam na wypłatę w lipcu dywidendy w łącznej kwocie 10,7 mln zł, czyli ponad 86% naszego jednostkowego zysku za rok 2021. Zamierzamy dalej konsekwentnie rozwijać Grupę BoomBit, na co patrzymy długoterminowo. Dzięki dobrej sytuacji finansowej możemy inwestować w nowe obszary działalności, takie jak BoomPick czy Play and Earn, co w przyszłości przełoży się na dalszą dywersyfikację biznesu i uzupełnienie go o perspektywiczne inicjatywy – dodaje.

Przychody Grupy BoomBit wyniosły 148,1 mln PLN i były o 30% wyższe niż rok wcześniej. Głównym motorem tego wzrostu były gry Mid-Core, z których przychody wzrosły o ponad 100%, a dwie główne gry z tego segmentu czyli Hunt Royale i Darts Club były najlepszymi tytułami w pierwszym półroczu 2022 roku i zarobiły razem prawie 51 mln PLN. Przychody z gier Hyper-Casual ukształtowały się na zbliżonym do zeszłorocznego poziomie i stanowiły 55% wszystkich przychodów Grupy BoomBit. W tym roku portfolio zostało uzupełnione o m.in. o takie tytuły jak Dog Life Simulator, Cargo Parking, Hyper Survive 3D czy Try to Fly, a cały czas wśród najlepiej zarabiających tytułów utrzymują się wydane w poprzednich latach Crazy Plane Landing czy Car Driving School Simulator. W przygotowaniu są kolejne gry Mid-Core, Casual i Hyper-Casual, a Grupa pracuje też nad aktualizacjami i marketingiem wciąż perspektywicznych gier z obecnego portfolio.

W I półroczu 2022 r. EBITDA wyniosła 11,8 mln PLN i była niższa o 36% od 18,4 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, zaś zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe ukształtował się na poziomie 5,0 mln PLN wobec 9,8 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Grupa BoomBit kontynuuje intensywne prace związane z projektami Play and Earn opartymi na technologii blockchain. Ze względu na rosnącą istotność i wysoki potencjał tej działalności spółka zaczęła pokazywać podział na segmenty operacyjne i oprócz podstawowej działalności obejmującej Gry Mobilne wyodrębniłą nowy segment działalności – projekty Play and Earn. Łączna kwota wydatków poniesionych w związku z ich realizacją wyniosła w I półroczu 2022 roku 4,6 mln PLN, z czego w rachunku zysków i strat ujęte zostało 3,0 mln PLN. Porównywalny do wyników z poprzedniego roku segment Gier Mobilnych obejmuje produkcję i wydawanie gier własnymi zasobami, działalność wydawniczą, za którą odpowiada BoomHits oraz spółki Joint Venture. Aktualnie Grupa BoomBit posiada cztery takie spółki: TapNice, SkyLoft, PlayEmber, oraz BoomPick, który został założony w lutym 2022 roku we współpracy z polskim studiem Cherrypick Games.

Saldo środków pieniężnych na koniec czerwca 2022 roku wyniosło 39,0 mln PLN, czyli 17% więcej niż na koniec roku 2021 i 38% więcej r/r. Z uwagi na stabilną sytuację finansową i dobre perspektywy zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2021 w kwocie 10,7 mln PLN, co stanowi ponad 86% jednostkowego zysku netto za 2021 rok, która po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia została wypłacona akcjonariuszom w lipcu 2022 r. Łączna kwota dywidendy uwzględnia 3,2 mln PLN zaliczki na poczet dywidendy, która została wypłacona w listopadzie 2021 roku.

*W tym przychody z fazy soft launch, które zgodnie z polityką rachunkowości Grupy są kapitalizowane jako nakłady na prace rozwojowe.